Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Χρόνια Πολλά!


Τοιχογραφία του 16ου αιώνα. Καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου (Άγιον Όρος)

«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς τς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»

Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων (ήχος β')Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης στη Θεσσαλονίκη.
Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης στη Θεσσαλονίκη. 
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου παρουσιάζει το βιβλίο του:
"Μιλώντας στην Άννα για τα Μαθηματικά".
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γιάννης Θωμαΐδης, μαθηματικός και  σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κατερίνα Καλφοπούλου, μαθηματικός, υπεύθυνη της ομάδας Θαλής+Φίλοι, Γιώργος Μπαλόγλου, μαθηματικός.

Στο Public ΤσιμισκήΤρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο - Prezi
Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται συνοπτικά η θεωρία που αφορά στην αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο από τη Άλγεβρα Β Λυκείου 


Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο


Χρησιμοποίησα το Prezi, την free έκδοση, εισάγοντας κείμενα και εικόνες από το http://ebooks.edu.gr. Για το background χρησιμοποίησα δική μου φωτογραφία την οποία το prezi προσάρμοσε στην παρουσίαση. Είναι σχετικά απλό εργαλείο με μικρές δυνατότητες επεξεργασίας των κειμένων και των εικόνων. Δεν βρήκα γραμματοσειρές και με το copy-paste δεν διατηρούνται οι μορφοποιήσεις. 
Προσπάθησα να το ενσωματώσω (έχει επιλογή embed) στο Blog αντιγράφοντας στο klipboard τον κώδικα και επιλέγοντας το "HTML" αλλά δεν μπορούσα να το δω στην προεπισκόπηση. Τελικά ενσωματώθηκε βάζοντας τον κώδικα εδώ στην "σύνθεση" και όχι στο "HTML" Είναι μια ευχάριστη αλλαγή από το power point αλλά προσέξτε μην το παρακάνετε με το zoom in-out γιατί ... φέρνει ζαλάδα.