Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Μαθηματική Εβδομάδα Μάρτιος 2013 - Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στις οργανωτικές επιτροπές:  30  Δεκεμβρίου 2012.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών:  25  Ιανουαρίου 2013.
Έγκριση εργασιών από την επιστημονική επιτροπή: 5 Φεβρουαρίου 2013.  
Ανακοίνωση προγράμματος: 18 Φεβρουαρίου 2013.
Τα πρακτικά θα διατίθενται κατά την έναρξη της Μαθηματικής Εβδομάδας.
Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.emethes.gr

Πληροφορίες  για τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών και την έκδοση των πρακτικών στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος της ΕΜΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας: www.emethes.gr
Προξένου Κορομηλά 51 Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310285377     e-mail: emethes@otenet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σκεψεις: