Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠʼ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ     Αρ. Φύλλου 193       17 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠʼ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σκεψεις: