Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Ετικέτα Ποιότητας για το έργο του 2ου ΓΕΛ Εχεδώρου στο E-twinning για τη χρονιά 2012-13!


Το έργο μας στο e-twinning για τη χρονιά 2012-13 "Echangeons autour de la webradio / Let's use the webradio to communicate!" βραβεύτηκε με την ετικέτα ποιότητας που απονέμεται στα έργα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.  

"Τα δύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα έργο eTwinning είναι: η συνεργασία / αλληλεπίδραση των συνεργαζόμενων σχολείων σε όλες τις φάσεις του έργου (σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση, προβολή) σε επίπεδο εκπαιδευτικών και μαθητών, και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υλοποίηση του έργου (παραγωγή αποτελεσμάτων) και για την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας των εταίρων, τα οποία και στο συγκεκριμένο έργο διακρίνονται επαρκώς, γι’ αυτό και αξιολογείται θετικά."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σκεψεις: