Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Πανελλήνιο Συνέδριο «Innovating STEM Education»

16-18 Δεκεμβρίου 2016 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το συνέδριο περιλαμβάνει τέσσερις τύπους δράσεων: 1. Πρακτικές STEM: Παρουσιάσεις 15’ από εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν στα σχολεία τους προσεγγίσεις ή προγράμματα STEM 2. Έρευνα STEM: Παρουσιάσεις 15’ από εκπαιδευτικούς και ερευνητές που διερευνούν προτάσεις ενσωμάτωσης των αντικειμένων STEM 3. STEM Projects: Σύντομες παρουσιάσεις των 5’ ερευνητικών προσπαθειών που βρίσκονται στην αρχική φάση του σχεδιασμού τους 4. Δράσεις STEM: Παρουσιάσεις ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών που έχουν ολοκληρώσει μια δράση STEM.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: 

HiSTEM2016 Flyer_EL v7 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σκεψεις: