Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του νόμου 3763/2009

Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του νόμου 3763/2009 – Άσκηση του σχετικού ευεργετήματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρ. 41 του Ν. 3763/2009 (όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 29 του άρθρ. 39 του Ν. 4186/2013) ευεργέτημα, της εισαγωγής των «υιοθετηθέντων» από την Ελληνική Βουλή, ανηλίκων τέκνων στρατιωτικών ή στελεχών των σωμάτων ασφαλείας πεσόντων εν ώρα καθήκοντος, σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της προτιμήσεώς τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, μπορεί να ασκηθεί άπαξ και όχι κατ’ επανάληψη.
Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε, ομόφωνα,το Γ  τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από σχετικό ερώτημα του υπουργείου Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σκεψεις: